Artivelo is gevestigd aan Lange Weistraat 41 2871 BL Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Artivelo
Lange Weistraat 41
2871BL Schoonhoven
Tel: +31 85 007 06 62
Web: www.artivelo.com

Gegevens die Artivelo verwerkt

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 6-12-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Delen van persoonsgegevens met derden

Artivelo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of te voldoen aan je aanvraag. Om de continuïteit van Artivelo te kunnen garanderen, maakt Artivelo back-ups van haar gegevens bij een externe cloud provider, hier zijn ook verwerkingsovereenkomsten en SLA’s over afgesproken. Artivelo blijft verantwoordelijk voor de benoemde verwerkingen.

Gegevens klant

Artivelo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Aankoopgegevens wanneer u een bestelling

Doel van klantengegevens

Artivelo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van acties en promoties
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen bij je af te leveren
– Google en Artivelo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Artivelo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om jou als klant te kunnen voorzien van de juiste service hebben wij de aankoopgegevens nodig voor bijvoorbeeld de tijd dat de garantieperiode duurt.

Bewaartermijn

Artivelo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegeven Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam

 

Voor zo lang u de nieuwsbrief wenst u te ontvangen Dit gebruiken wij om de communicatie persoonlijk te maken.
Adresgegevens 2 jaar Wanneer u een product opgestuurd wilt hebben sturen wij dit naar uw adres op
Telefoonnummer 1 jaar Dit leggen wij vast om contact met u op te (laten) nemen bij een koop.
E-mailadres Tot u niet meer de nieuwsbrief ontvangen wilt Jouw emailadres leggen wij vast voor communicatie en interne marketing doeleinde
IP-adres / locatiegegevens 1 jaar Jouw IP-adres leggen wij vast voor interne marketing doeleinde.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 50 maanden De website is aan zware veranderingen onderhevig, dit komt omdat wij voor u een zo gebruiksvriendelijke ervaring willen neerzetten
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen 50 maanden Artivelo is onderdeel van het advertentienetwerk van Google
Internetbrowser en apparaat type. Voorbeeld, Google Chrome of Microsoft Explorer. Tablet of gsm 50 maanden Onze website wordt onderhouden door een team experts, voor hen is het belangrijk om te weten op welke browser en apparaat type zij moeten focussen.
Betalingsgegevens garantieperiode  Zolang de garantie van het desbetreffende product duurt, 5 jaar. Om jou als klant te kunnen voorzien van de juiste service hebben wij uw gegevens nodig voor de tijd dat de garantieperiode duurt. Indien wij de gegevens moeten verwijderen kunnen we aankoop en garantie niet koppelen.

Doel van leveranciers gegevens

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald product wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Bewaartermijn leveranciers

Voor de leveranciers gegevens geld dat wij deze nodig hebben tot het einde van de garantieperiode van het laatst verkochte product.

Samenwerkingspartijen van Artivelo

Woocommerce

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Woocommerce. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administratie en facturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Woocommerce. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Woocommerce is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Woocommerce gebruikt
uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Artivelo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@artivelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Artivelo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Artivelo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Artivelo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bijzondere persoonsgegevens verwerking

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Artivelo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artivelo.com. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Verwijderen van je persoonsgegevens

Voor het verwijderen van je persoonsgegevens kun je ons een mail sturen naar info@artivelo.com, wij zullen binnen 4 weken uw gegevens in zijn geheel verwijderen. U ontvang hier een bevestiging op.